• ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ร่างแบบ และสรุปรายละเอียดให้ช่างเขียนแบบ

28-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or Master in Mechanical Engineering.
 • Familiar with 2D/3D softwares.
 • Very good knowledge of spoken and written English.

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Age 35 years old or above
 • Bachelor of Engineer in Electronic/Mechanical
 • Experience in production design in manufacturing

24-Mar-17

 

Applied
 • อนุปริญญา - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบงานไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายขององค์กร
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณลักษณะที่ถูกต้องตามหลัก

23-Mar-17

 

Applied
 • Over 5-year experience in R&D, New Product Design
 • Work in Connectors & Wire Harness Manufacturing
 • Medical Devices Manufacturing Experience

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Design (CAD & CAM)

Bandai Industrial Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • ควบคุมและการออกแบบและแก้ไขแม่พิมพ์
 • ปวช.-ปวส. สาขา ออกแบบ-ซ่อมแม่พิมพ์
 • ใช้โปรแกรม CAD ได้

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • Experience in Design , Solid Work, Auto Cad
 • Able to working in night shift

23-Mar-17

 

Applied
 • Male / Female ,Age 25-35 Years old
 • A basic knowledge of English
 • Experience in Mold Design by 3D

23-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล