• อนุปริญญา - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบงานไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายขององค์กร
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณลักษณะที่ถูกต้องตามหลัก

22-May-17

 

Applied
 • Male / Female ,Age 25-35 Years old
 • A basic knowledge of English
 • Experience in Mold Design by 3D

22-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • Experience in Design , Solid Work, Auto Cad
 • Experience in Automotive part 3 years

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA or MA in Mechanical Engineering
 • Professional experience at least 4 years
 • Knowledge on component design and development

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล