Electrical Engineering Manager

Chai Machinery Supply Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศชาย , อายุ 35 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Furniture Designer ปทุมธานี

U.S.G. Co., LTD.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • ออกแบบ/เขียนแบบ/ถอดแบบ งานเฟอร์นิเจอร์
 • เพศ : ชาย/หญิง อายุ 23-45 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Mechanical, Mechatronics
 • 8 years’ experience in electronics manufacturing
 • Detailed review of all tool designs

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Product Design Engineer

Thai Toshiba Lighting Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male, Female Age 25-28 years old
 • Bachelor degree in Electrical/Electronic Engineer
 • Good command of English

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกเเบบ 3D อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ รักงานออกเเบบ

26-Apr-17

 

Applied
 • Male & Female Thai nationality age 22-30
 • Bachelor’s degree in mechanical engineering
 • Experience in design 0-3 years Mechanical design

26-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality Male or Female age 30-39
 • At least 6 Years of electrical design job ,R&D.
 • Bachelor’s degree or higher in Electronics and

26-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล