• Male / Female age 28-35
 • Fluent in written and spoken English
 • 3 years experience with a premium Kitchen brand

49 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female
 • Thai Nationality
 • Good communicate in English

49 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Multinational working environment
 • Economically stable company
 • High-end technical products

49 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส.
 • ประสบการณ์ 1 ปี

50 นาทีที่แล้ว

 

Applied

EXECUTIVE TRAINEE - Bangkok

Nui Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Willing to work hard for high achievement
 • Fluent in Thai and English
 • Can-do attitude

50 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ในการเขียนแบบไฟฟ้า และตรวจสอบ
 • สามารถใช้ProgramAUTO CAD 2D, 3D Sketch up

52 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Nationality ( Thai ) exclusively
 • Ability to work on matrix & Rhino programs
 • Experience more than 10 years .

52 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-35
 • Degree in Architect, Civil Engineer or any related
 • 2 - 5 years working experience in aluminium

52 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age not over 30 years old
 • Degree in Electrical Engineering
 • Proficiency with AutoCAD

52 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • UX & UI
 • Digital design
 • Digital banking channel

53 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Digital Optimization
 • e-Commerce
 • Digital Analytics

53 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมการทำงานของเครื่อง CNC และเครื่องมิลลิ่ง
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35
 • มีความรู้ด้านช่างเป็อย่างดี

53 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ทำ CAM , โปรมแกรม CNC Milling
 • เพศ ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

53 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังหรืออิเล็กทรอนิกส์
 • มีใจรักในงานด้านเทคนิคออกแบบระบไฟฟ้าแสงสว่าง
 • ยินดีรับพิจารณาผู้มีประสบการณ์หรือนักศึกษาจบใหม่

53 นาทีที่แล้ว

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Geometric design of Highways/Roads
 • Good AutoCAD skills
 • Consulting engineering experience is an advantage

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Hold an engineering degree and license
 • Good AutoCAD skills
 • Consulting engineering experience is an advantage

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และคอมพิวเตอร์คล่อง

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Graphic Designer

Srichand United Dispensary Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Design product/package/display/media
 • Be closely involved in marketing campaigns
 • Understand the brand/product strategy

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in design, marketing or sales.
 • Customer engagement with customer satisfaction
 • Market information intelligence

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design Plastic Parts and Shell Parts Design.
 • Have knowledge and Proficiency in CAD Software.
 • CAD (3D&2D) relate with Automotive Parts Design.

19-Jan-17

 

Applied
 • minimum of 1 year's experience in the building
 • Knowledge of HVAC, plumbing and or factory
 • Excellent verbal and written communication skills

19-Jan-17

 

Applied
 • Create fresh ideas on event concept, event
 • Analysis&Synthesis client’s data to summarize
 • Conduct proposal and presentation by keynote

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female 25-40 years old
 • 5-7 years experience in Architect /Interior design
 • Degree or Master’s degree in Architecture

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Science or Engineering.
 • Experience in drafting patent specifications.
 • Excellent analytical, drafting, communication.

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านในสายงานอย่างน้อย 8 ปี
 • อสังหาริมทรัพย์
 • มีภาวะผู้นำ

19-Jan-17

 

Applied
 • เข้าใจและคุ้นเคยขั้นตอนการประมูลโปรเจค
 • จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่จะใช้ในการอบรมต่างๆ
 • มีะความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานเครื่องปรับอากาศ

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22–30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา Computer Design
 • มีทักษะด้านการการตลาดหรือพื้นฐานการตลาด

19-Jan-17

 

Applied
 • Over 10 years’ experience in Civil design prefer
 • Have working knowledge and application of design
 • Competence command of English.

19-Jan-17

 

Applied
 • Over 5 years’ experience in Civil design prefer
 • Knowledge of cost estimation for civil work
 • Competence command of English.

19-Jan-17

 

Applied
 • Creavtive
 • Ability to multi-task and prioritize deadlines.
 • Good command of English

19-Jan-17

 

Applied
 • Create new designs base on the concept
 • Provide technical drawing of chosen design
 • Work with program and model maker on design

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Hold an engineering degree and license
 • 1 -5 years in railway/trackwork and civil design
 • Good English communication skills and computer

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • สามารถเขียนแบบสถาปัตย์ แบบก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-3 ปี

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality
 • Civil/Structural Engineer
 • 10 years’ experience since graduation

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 year' experience of M&E engineering
 • Vocational certificate or degree in Mechanical
 • Good knowledge of M&E drawing, assembly drawing

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

CAD Designer

Multi-International Company

กรุงเทพมหานคร

 • Experienced in Jewelry Industry
 • Ability to use Rhinoceros / Matrix
 • Excellent communication skills

18-Jan-17

 

Applied
 • Min. 4 years of experience in packaging engineer
 • Experience in design packaging for manufacturing
 • Knowledge of ISO, lean and Six sigma or equivalent

18-Jan-17

 

Applied
 • Male / Female , Age : 21-35 years old
 • Bachelor's degree any related field (Engineer)
 • 1 years or new graduates are welcome

18-Jan-17

 

Applied
 • Detailed design utility, process, & power piping
 • Preparation of specifications
 • Checking and issuing of design documents, lists

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 20 - 35 ปี

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เรื่องผ้า และการตัดเย็บพอสมควร

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน / สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ 3 ปี ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน
 • ใช้งานโปรแกรม Power point, Auto-cad, Sketch upได้

18-Jan-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน / สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ 3 ปี ด้านการออกแบบตกแต่งภายใน
 • ใช้งานโปรแกรม Auto-cad, Sketch up และ 3DSmax ได้

18-Jan-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Display Production Specialist

Q Hunter Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • display
 • print
 • development

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย ผลกำไรรายสัปดาห์, รายเดือน
 • จัดทำแผนพัฒนาสินค้าของทีมงานให้เป็นไปตามที่ตกลง
 • จัดทำแผนพัฒนาสินค้าของทีมงานให้เป็นไปตามที่ตกลง

18-Jan-17

 

Applied
 • Diploma in Mechanical Engineering or related field
 • Drafting Tools – Auto CAD
 • Knowledge on Design Codes

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to work in a big automotive group
 • excellent remuneration package
 • Loyal and hard-working performers

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To work in a big automotive group company
 • Look forward to an excellent remuneration package
 • Loyal and hard-working performers will be rewarded

18-Jan-17

 

Applied
 • Masters' Degree 3.25 GPA
 • 0-3 years of experience
 • Some experience in the design of either RC

18-Jan-17

 

Applied
 • ป.ตรี ทางด้าน Visual Communication Art
 • ประสบการณ์ทำงาน Visual Merchanding/ Window Display
 • ประสบการณ์ 2 - 3 ปี

18-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล