• Customer service and selling skills
  • Interior Design experience
  • Good career path organization

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
  • งานสถาปัตย์และงานตกแต่งภายใน
  • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

14-Jul-17

 

Applied
  • ขายงานเฟอร์นิเจอร์ และงานครัว
  • ออกแบบ และขายงานเฟอร์นิเจอร์ และงานครัว
  • ออกแบบภายในและขายงานเฟอร์นิเจอร์ งานครัว

13-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล