• Bachelor’s Degree in Architecture or related field
  • Experience in Specification consultant or Project
  • Have a good relationship with Architectures

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ออกแบบภายในอาคาร ร้านอาหาร ฯลฯ
  • ทำWorking Drawing

18-Jul-17

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวช.,ม.6 ขึ้นไป
  • ประสบการณ์การเขียนแบบInterior 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ,Sketch up

18-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล