• ดูแลบริหารจัดการภูมิสถาปัตย์ การตกแต่งภายใน
  • ปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรม
  • ประสบการณ์ออกแบบและควบคุมงานตกแต่งภายใน

22-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล