• Bachelor's degree or higher in related field.
  • Newly graduates welcome
  • Excellent in spoken and written English is require

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย อายุ 25-30ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
  • เคยทำงานอีเว้นท์ จะรับพิจารณาพิเศษ
  • เคยมีประสบการณ์ทำงานนอกสถานที่ หรือในห้างมาก่อน

24-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล