• Male/Female, age 30-38 years
  • Degree in Interior, Architecture, Civil engineer
  • Willing to work in fast growing &challenging compa

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศหญิง หรือชาย (หรือเทียบเท่า) อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • จบปริญญาตรีในสาขาออกแบบ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Sketchup, 3D MAX, AI Illustrator

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล