• ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในการบริหารพื้นที่ของศูนย์การค้า
  • มีทักษะในการต่อรองและการติดต่อประสานงาน

21-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล