• Construction and Security Management
  • 10 years minimum experience from Community Mall
  • Shopping Mall or Retail Business Background

27-Apr-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • ตรวจสอบอาคารทุกประเภท
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล