• Advise to Chinese customer and able to close deal
 • Strong sense of managerial skill
 • Charismatic appeal with smart attitude.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานขาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • ออกตลาดนอกพื้นที่เพื่อนำเสนอโครงการขายกับลูกค้า

21-Apr-17

 

Applied
 • มีจิตใจรักในงานด้านบริการ
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด
 • รักงานขาย งานบริการ มีความคล่องตัวสูง

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารทีมขาย

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล