• รับผิดชอบงานขาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
  • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
  • ออกตลาดนอกพื้นที่เพื่อนำเสนอโครงการขายกับลูกค้า

24-Feb-17

 

Applied
  • Advise to Chinese customer and able to close deal
  • Strong sense of managerial skill
  • Charismatic appeal with smart attitude.

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล