• ดูแลกระบวนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
  • พิจารณาคัดเลือกและประเมินผู้ขาย (Vendor List)
  • เจรจาต่อรองราคา

18-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล