• Bachelor degree in General or Business admin
  • 1-2 years in business development or property
  • Location survey and location map skill

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor degree in General or Business admin
  • 5 –6 years in business development
  • Location survey and location map skill

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล