• ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรได้อย่างดี
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทักษะในการสื่อสารดี
  • มีภาวะผู้นำ สามารถบริหาร และพัฒนาทีมงานได้

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล