• Male, age between 22-45 years old, Burmese or Thai
 • Bachelor’s degree or Diploma in Civil Engineerin
 • Good command English and Burmese

19-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน IA อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานที่ จ.ฉะเชิงเทรา หรือ จ.ปราจีนบุรี

19-Feb-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการอาคารชุด

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบกาณ์ในการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ
 • มีประสบการณ์ด้านนิติบุคคลอาคารชุด
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage service team
 • Good knowledge in technical hygiene
 • Engineering, Management or Facility Services

25-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล