• Being responsible for overall aspects of REIT
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
 • Knowledgeable in REIT management / property funds

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in related fields
 • 2 years land acquisition experience or related
 • Excellent interpersonal & communication

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female Age between 21-35 years old.
 • Bachelor degree in related field.
 • New graduate are welcome.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • good presentation, have experience in training 1-2
 • Good Communication

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Valuer

CBRE (Thailand) Co., Ltd.

ปทุมวัน

 • New grads are welcome
 • Finance, Economic, Real Estate, Civil Engineering
 • Good command in English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Safety Manager
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้าง หรือโครงการขนาดใหญ่

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธาหรืออื่นๆ
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป เพศชาย มีใบกว.
 • มีประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้าง/อาคารสูงอย่างน้อย 4 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare site surveys to ensure proper work & plan
 • Estimate project costs & prepare specific document
 • Assist with special projects of store development

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 4-6 Years Experience in Legal Counsel
 • Experience in Asset Management Field
 • Good Knowledge of SEC/SET regulations

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Interior designer ออกแบบตกแต่งภายใน
 • ประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการออกแบบ ตกแต่งภายใน คุมงานก่อสร้าง

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงด้านพัฒนาระบบงานและองค์กร
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์
 • ช่างสังเกตและมีความละเอียด

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 10 years experiences in Marketing
 • experiences in level of management for 3 years
 • Good command in English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Market Research
 • Economics
 • Statistics

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • ได้ภาษาอังกฤษ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai National
 • Patent Agent License issued by the Thai Dep.
 • Excellent command of English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสานงานและแก้ไขปัญหาได้ดี
 • สามารถบริหารจัดการงานให้เป็นไปตามแผน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Marketing Product (Low Rise)

Sansiri Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Management Associate

CENTRAL GROUP

กรุงเทพมหานคร

 • Management Associate
 • Management Trainee
 • Master Degree

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกสำรวจพื้นที่ และจัดทำรายงานการประเมินมูลค่า
 • มีความรู้เกี่ยวกับการประเมินราคา
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการตรวจเล่มรายงาน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Architecture, Civil & Structural Engineering
 • Good knowledge of local construction laws
 • cost contract and construction purchasing

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป
 • นำเสนอขายโครงการแก่ลูกค้า
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Property Management
 • Real Estate
 • At least 3 years working experience

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ทางด้านนายหน้าอสังหาฯ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีผลตอบแทนคอมมิชชั่น, ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Assistant Real Estate Manager

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • degree or higher in Real Estate, Finance
 • Experience from retail business is preferable
 • Very good command in English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Review monthly stock ending report
 • Prepare annual financial statements
 • Review and verify all vouchers

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Civil Engineer
 • Residential Project
 • At least 5 years of Experiences

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in finance, economics.
 • 1-3 years experience in financial services
 • Experience covering real estate sector preferred

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor / Master Business Administration.
 • 3 years experiences in secretarial/administration.
 • Good command in English.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality, age between 30-35 years
 • 3 years’ experiences for marketing manager
 • Bachelor / Master degree in marketing

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in marketing or related fields.
 • 2 years experience for marketing.
 • Good command in English.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนิติบุคคลอาคารชุด
 • บริหารงานด้านนิติบุคคลอาคารชุด ครบวงจร

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or Architecture.
 • Possess a keen interest in Real Estate.
 • Possess a keen interest in Art.

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Architect
 • Experience in Real Estate, Retail, Shopping Mall
 • Project management skills

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master in related filed
 • Min 5 yrs Sales Exp from Property Developer
 • Good command in English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Project coordinator and Business Analyst
 • Good command of written and spoken english
 • Proficient in microsoft office programs

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop and Manage projects
 • Develop feasibility study and business plans
 • Prepare project development organization, timeline

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • expansion strategy
 • new store investment
 • sales forecast accuracy

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • Acquire permits and approval required by laws
 • Developed relationships with government sectors

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านสถาปนิก อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นิติศาสตร์ กฎหมาย
 • นิติกรรมสัญญา
 • อสังหาริมทรัทย์

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 - 8 years experiences in Project Management
 • Bachelor's Degree or higher in Civil Engineering
 • Good Planning & Good Management skills

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 30 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพ

22-Jun-17

 

Applied
 • Female only
 • Good appearance and personable personality
 • Minimum of 1 year experience in luxury

22-Jun-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male/Female Age 28-35 years
 • At least 3 years' experience in marketing
 • Fluent in speaking and written English

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจก่อสร้าง หรือ อสังหาริมทรัพย
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / female with age 30-45 yrs.
 • 3-5 years of public relations experience in agency
 • Superb writing abilities

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศีกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Personal Assistant
 • secretary
 • เลขานุการผู้บริหาร

22-Jun-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล