• Good command in English or Chinese
  • More yearly holiday allowance
  • Bonus payout twice a year

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีประสบการณ์ด้าน Shipping, Logistic, นำเข้า-ส่งออก
  • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท
  • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

27-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล