• Bachelor's Degree in Liberal Arts
  • Mandarin language
  • English language

14-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศหญิง หรือชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการส่งออก (Export)

13-Jan-17

 

Applied
  • Education: BA/Master degree in Marketing
  • Good communication and Analysis
  • Language: Fluent in Thai and English

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล