• ปริญญาตรีด้านการบริหารธุรการ, การตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านเอกสารส่งออก
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • วางแผนการจัดทำเอกสาร Registration of export
  • มีความรู้ในการโต้ตอบ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • รับ-ส่งของให้ลูกค้า
  • ทำ INVOICE PACKINGLIST
  • ประสานงานกับชิปปิ้ง และลูกค้า

23-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล