• ควบคุมและสั่งการตั้งแต่การทำงานขั้นต้นจนจบ
 • กำหนดและออกแบบปรับแก้รูปแบบของแบบฟอร์มที่ใช้
 • ติดตามผลของงานที่ดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Liberal Arts
 • Mandarin language
 • English language

14-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง หรือชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการส่งออก (Export)

13-Jan-17

 

Applied
 • Education: BA/Master degree in Marketing
 • Good communication and Analysis
 • Language: Fluent in Thai and English

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล