• Ability to process customs formalities
 • Data entry, import declaration and export
 • Able to work under pressure

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ด้านเอกสารต่างๆในการนำเข้าและส่งออก
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการติดต่อประสานงาน

23-May-17

 

Applied
 • 3 years experience in sales and some experience
 • Good communication and presentation skills
 • Self-driven and results-oriented

23-May-17

 

Applied
 • University degree in any fields.
 • 1 years’ proven experience of operations
 • Good command of spoken and written in Thai & Engli

22-May-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • ผ่านพันธะทางการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถปฏิบัติงานพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้

22-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล