• Spa Manager License
  • Experience in Spa Management
  • Knowledge of Therapy and beauty

26-May-17

 

Applied

Spa Therapist

Ban Laem Sai Beach Resort Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

  • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
  • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทัศนคติที่ดี และมีใจรักงานบริการงานโรงแรม

25-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล