• คอยให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการในสาขา
 • เพศหญิง อายุ 20-32 ปี
 • มีบุคลิกดี รูปร่าง และผิวพรรณดี (ไม่มีรอยสัก)

26-May-17

 

Applied
 • Good command of Chinese skills
 • age between 25-30 years old
 • Experiences in 4-5 star hotels or resorts

25-May-17

 

Applied
 • Good command of Russian skills
 • age between 25-30 years old
 • Experiences in 4-5 star hotels or resorts

25-May-17

 

Applied
 • เพศ หญิง (อายุ 30 ปีขึ้นไป)
 • ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 3 ปีขึ้นไป

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in related fields
 • Minimum 3 – 5 Management experience
 • Detailed knowledge of working practices of Spa

25-May-17

 

Applied
 • เพศ หญิง วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 ปีขึ้น
 • มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม

25-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล