• เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีใจรักงานบริการและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • มีบุคลิกภาพดี มารยาทที่ดี และมีใจรักงานบริการ
  • สามารถซ่อมแซมจักรยานที่มีปัญหาเบื้องต้น
  • มีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล