Strategic Marketing

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

เมืองนนทบุรี

 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด โฆษณา
 • 3 ปีทางด้านการตลาด การจัดการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านการตลาด และสื่อสารการตลาด

19-May-17

 

Applied

Game Planner

ELECTRONICS EXTREME LIMITED

เมืองนนทบุรี

 • Bachelor’s Degree in any field
 • Be knowledgeable in new technology, trends
 • Have great computer skills

19-May-17

 

Applied
 • ทำ Marketing เพื่อซิ่งยอดให้พุ่ง ลูกค้าเยอะ
 • สร้าง Awareness เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้สินค้า ฯลฯ
 • TOEIC ขั้นต่ำ 600 คะแนน อายุไม่เกิน 2 ปี

18-May-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • นำเสนอสินค้า เจรจาต่อรองการขายและปิดการขาย
 • อายุ 22 – 35 ปี - เพศ หญิง
 • ชอบงานบริการขายสินค้า รักงานขาย

18-May-17

 

Applied
 • นำเสนอสินค้า เจรจาต่อรองการขายและปิดการขาย
 • เพศ หญิง อายุ 22 – 35 ปี
 • ชอบงานบริการขายสินค้า รักงานขาย

18-May-17

 

Applied
 • วางแผนและพัฒนาระบบการขาย Online
 • ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเพื่อให้เป็นรู้จัก
 • ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป

18-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • มีความคล่องตัวสูง,ชอบพบปะลูกค้า
 • ความรู้เรื่องความงาม ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต

15-May-17

 

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์และบริหารงบประมาณ
 • จัดการ CRM ลูกค้าต่างชาติ
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

15-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล