• หญิง อายุ18-30ปี ทุกสาขา การตลาด บัญชี
  • เกรดเฉลี่ย 2.75ขึ้นไปทุกสาขา บุคลิกภาพดี
  • มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร กล้าแสดงออก Action

21-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล