• หญิง อายุ18-30ปี ทุกสาขา การตลาด บัญชี
  • เกรดเฉลี่ย 2.75ขึ้นไปทุกสาขา บุคลิกภาพดี
  • มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร กล้าแสดงออก Action

23-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 45 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในด้านสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล