• สื่อประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาด
  • ปวส. สาขาการตลาด
  • ประสบการณ์ขั้นตํ่า 1 ปี ในด้าน งานขาย

25-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล