• เทรดมาร์เกตติ้ง พนักงานส่งเสริมการตลาด ภาคเหนือ
  • Sales Support Traditional Trade Northern
  • ดูแลกิจกรรมส่งเสริมการขาย สื่อการตลาด

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • หญิง อายุ18-30ปี ทุกสาขา การตลาด บัญชี
  • เกรดเฉลี่ย 2.75ขึ้นไปทุกสาขา บุคลิกภาพดี
  • มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร กล้าแสดงออก Action

20-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล