• marketing communication
  • corporate communication
  • Communication Manager

21-Jul-17

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • วิเคราะห์สภาวะตลาดในธุรกิจ
  • ทำการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
  • ปริญญาตรี สาขาบริหาร / การตลาด

21-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล