• Actively search,design and implement methods
 • Analyza business information for L&D strategy
 • Plan, manage and handle an internship program

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบสื่อการแต่งกาย
 • งานสื่อออนไลน์ สื่อเว็ปไซต์ เฟสบุ๊ค ยูทู๊ป
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator , Photoshop

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุระหว่าง 20-35 ปี
 • รักงานด้านการออกแบบ และการขาย
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ด้าน Internet
 • สามารถวิเคราะห์ในเชิงสถิติ

15-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล