• Strong communication and presentation skills
 • Knowledge of the online marketplace
 • Maintain online presence including websites

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วางแผนและบริหารงานสร้างรายได้
 • วางแผนและกำกับดูแลควบคุมความเสี่ยงทุกด้าน
 • กำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์งานส่งเสริมการขาย

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience with Distributors&retailers management
 • Take care of Thailand Marketing plan
 • Market research, Business plan

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหาร การตลาด
 • ประเมินและหากลยุทธ์ในการขายสินค้าของบริษัท

25-Apr-17

 

Applied
 • ช./ญ.22-35ปี ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ประสบการณ์1ปี มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
 • งานประจำ ง/ด+บ/ล+คชจ.+สวัสดิการ

24-Apr-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล