• Strong communication and presentation skills
  • Knowledge of the online marketplace
  • Maintain online presence including websites

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาบริหาร การตลาด
  • ประเมินและหากลยุทธ์ในการขายสินค้าของบริษัท

20-Mar-17

 

Applied
  • Accountability Manager
  • Food Manufacturing
  • Saraburi

09-Mar-17

THB90k - 160k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล