• ปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • ประสบการณ์สายงานขายไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • ทำเสนอราคา และสามารถปิดการขายได้

23-May-17

 

Applied
  • Find new customer / Visit old customer
  • Bachelor's degree in marketing
  • Have a driving license

19-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล