• Bachelor degree or higher in Marketing
 • At leas 3 years experience in FMCG
 • Marketing

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย – หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

26-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor/Master degree in Marketing or a related
 • 3+ years, experience as E-commerce or Digital
 • Excellent in digital marketing and communication

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดมาอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์เพื่อนำเสนอขายสินค้าในห้าง Supermarket
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสายงานด้านการตลาด

23-Jun-17

 

Applied

MARKETING COMMUNICATION MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male or female, aged not over 40 years old.
 • At least 7 years’ experience in marketing
 • Experience in the FMCG, food

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเป็นผู้นำ

19-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล