• Degree or higher in Marketing
 • Receive and process customer orders
 • experience in Jewelry business required

22-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน Trade Marketing
 • กำหนดกลยุทธ์และแผนการขาย

21-Jun-17

 

Applied
 • การทำกลยุทธ์การตลาด
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาด้านบริหารธุรกิจ การตลาด

19-Jun-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานด้านส่งเสริมการตลาด เขตภาคเหนือตอนบน
 • ม. 6 ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัว

19-Jun-17

 

Applied
 • สามารถบริหาร วางแผน วิเคราะห์การตลาด
 • วุฒิ ป.โท ด้านการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านการตลาด

19-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล