MARKETING COMMUNICATION MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • Male or female, aged not over 40 years old.
  • At least 7 years’ experience in marketing
  • Experience in the FMCG, food

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสาขาสนเทศ, Marketing, PR
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปทางด้าน Digital Marketing
  • สามารถทำในงานด้าน Digital Marketing, Website

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล