• เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความเป็นผู้นำ

20-Jul-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสาขาสนเทศ, Marketing, PR
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปทางด้าน Digital Marketing
  • สามารถทำในงานด้าน Digital Marketing, Website

18-Jul-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดมาอย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์เพื่อนำเสนอขายสินค้าในห้าง Supermarket
  • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสายงานด้านการตลาด

17-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล