• เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • ดูเเลการดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด

22-Jul-17

 

Applied
  • จัดทำแผนการจัดกิจกรรมความรู้ทั้งภายในและภายนอก
  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบริหาร
  • มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล