• Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

24-Apr-17

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

23-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนการตลาด ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์เป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าไม่ต่ำกว่า 3 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • ทำการตลาด

21-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล