• ปริญญาตรี – โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • ประสบการณ์ในงานวิเคราะห์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สินเชื่อ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้าน บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อโดยตรงจะได้รับการพิจารณา
 • มีทักษะในการเจรจา การนำเสนอ รักงานบริการ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Relationship Manager (AVP-VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Relationship Management, Credit Analysis
 • Wholesales Banking
 • Corporate Banking

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 21 – 30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช.ปวส. ปริญญาตรี บัญชี, การเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 0 – 2 ปี (ยินดีรับ น.ศ.จบใหม่)

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีในการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์
 • ทำงานด้านจดทะเบียน,โอน/ย้าย, จำนองที่ดิน ฯลฯ
 • ได้ทำงานร่วมกับทนายที่มีความสามารถ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Regulatory Compliance (AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Compliance risk control
 • Treasury
 • Trade finance

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

AML Compliance (up to AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • AML
 • Compliance
 • Anti money laundering

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • สามารถขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้
 • ดูแลลูกค้าพื้นที่ สมุทรปราการ หรือ พระราม 3

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Able to work at Ariya Building (Bangna-Trad KM.12)
 • 2 - 3 years experience in collection
 • Male or female age between 25 - 40 years old.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • 5 years experiences from Bank or corporate finance
 • Handle cash flow planning and analysis

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • จบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ทำงานไม่เกิน 2 ปี

29-May-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Finance or Economics
 • underwriting corporate fleet case
 • Good communication and presentation in English

29-May-17

 

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

29-May-17

 

Applied
 • SE Portfolio Monitoring
 • More than 10 years in Credit analysis/approval
 • Banking Experience

29-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สินเชื่อในธุรกิจธนาคาร
 • ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเงิน

29-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท ในสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่ออย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษศาสตร์,การตลาด
 • แนะนำลูกค้าเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
 • วางแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย

29-May-17

 

Applied
 • Risk Management,
 • Risk analyst ,Market risk analyst
 • Credit Risk

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม
 • จัดการงานด้านเอกสารของทีม

29-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม
 • จัดการงานด้านเอกสารของทีม

29-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม
 • จัดการงานด้านเอกสารของทีม

29-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม
 • จัดการงานด้านเอกสารของทีม

29-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม
 • จัดการงานด้านเอกสารของทีม

29-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม
 • จัดการงานด้านเอกสารของทีม

29-May-17

 

Applied
 • Focus on building up and strengthening good relati
 • Supervise 3 teams of up-country sales teams and mo
 • Flexible to travel to Cholburi, Rayong, Chiang Mai

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Acquire new FD and CASA deposit
 • Self - driven and highly motivated
 • Co ordinate with branch and relevant parties

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สนับสนุน และช่วยเหลืองาน Operation
 • จัดทำสรุปรายละเอียดลูกหนี้ที่ได้รับอนุมัติฟ้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานติดตามทวงถามหนี้

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

29-May-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 -3 Years experience in Banking & Finance
 • ประสบการณ์สินเชื้อบ้านในธุรกิจธนาคาร
 • Self motivated, Proactive and presentable

29-May-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • SME Business from Banking Industry
 • Finance, Marketing, Economics
 • Analytical, communication, interpersonal skills

29-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานบริการ
 • หากมีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

29-May-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

29-May-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Strategy development of SME banking segment
 • Banking and external environment analysis
 • Competitive advantages of SME segment in industry

29-May-17

 

Applied
 • Design & improve SME Portfolio
 • Experience from Banking industry or related
 • Familiar with credit product is a plus

29-May-17

 

Applied
 • Develop effecitve sales tools & sales model
 • Analyze & develop sales strategy to push volume
 • Identify cause of performance gap & solve them

27-May-17

 

Applied
 • Design & improve SME credit process automation
 • Experience from Banking industry or related
 • Ensure highest efficiency,aligned with regulations

27-May-17

 

Applied
 • At least 1 year experience in Marketing or related
 • Knowledge in Microsoft Office and good communicate
 • Marketing Coordinator with internal and external

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้า
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • บริหารการดำเนินงานของทีม Commission Base

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขยายและทำการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำ CA และขออนุมัติ
 • ดูแลและสอนงาน ARM

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์และตรวจเครดิตในภาพรวมธุรกิจของลูกค้า
 • จัดทำ CA เสนอขออนุมัติ
 • ช่วยเหลือและสนับสนุน RM

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Japanese Automotive Leasing
 • 10 years of experience in leasing or hire purchase
 • Collection Strategy

26-May-17

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • Corporate Banking
 • Relationship Manager
 • Credit Analyst

26-May-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย เพศชาย / หญิง อายุ 35-40 ปี
 • ปริญญาโท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด 5 ปีขึ้นไป

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong analytical skill
 • make judgment based on logical reasons
 • Experience in Finance

26-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล