Business Development Manager

Page Group Thailand

กรุงเทพมหานคร

  • Business development role to lead Thai market
  • Top MNC in providing security services
  • Market leader in business services industry

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
  • จบการศึกษา จากคณะ สัตวบาล หรือ สัตวศาสตร์
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
  • มีรถยนต์ส่วนตัว

20-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล