• วุฒิปริญญาโทขึ้นไป
  • สามารถสอนเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษ
  • เวลางานที่ยืดหยุ่น

25-Feb-17

 

Applied
  • teaching Front office management
  • 2-3 years relevant experience in front office
  • 5 days work office hours

23-Feb-17

 

Applied
  • กำลังศึกษา หรือ จบปริญญาตรี จากสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน
  • รักการสอน รักเด็ก ใจเย็น ชอบหาความรู้เพิ่มเติม

22-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง กำลังศึกษา หรือ จบปริญญาตรี
  • รักเด็ก ใจเย็น ร่าเริง สดใส ยิ้มแย้ม สุภาพ
  • ฝึกสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษา

22-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล