• วุฒิปริญญาโทขึ้นไป
  • สามารถสอนเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษ
  • เวลางานที่ยืดหยุ่น

21-Mar-17

THB25k - 35k /เดือน

Applied
  • ร่วมศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรวิชา ESL
  • มีความรู้ ทักษะ ทางภาษาอังกฤษอย่างดีเยี่ยม
  • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor’s Degree in Education, English.
  • Thai, Native English speaker or Non-Native
  • Has a TEFL/TOEIC/IELTS certificate.

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล