HR Manager/ผจก.ฝ่าย HR

Neema Thai Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

  • บังคับบัญชาสายงานทรัพยากรมนุษย์
  • ดูแลระบบเงินเดือน
  • ดูแลเงินกองทุนฯและ ปกส.

45 นาทีที่แล้ว

 

Applied
  • สรรหาพนักงาน
  • ประเมินผลการทำงาน
  • ลงประกาศรับสมัครงาน

45 นาทีที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล