• ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • ประสบการณ์ 5 ปี
  • วางแผนสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ

23-May-17

 

Applied
  • อบรมพนักงานตามหน่วยงาน ดูแลสวัสดิการ
  • ใช้โปรแกรมMS Office เป็น
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

23-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล