• At least 10 years experience in HR Generalist
  • Working location at Surat Thani province
  • Good command in English

25-May-17

 

Applied

Human Resort Manager

Long Bay Resort Co., Ltd.

สุราษฎร์ธานี

  • ดูแลทุกส่วนในเรื่องบุคคลากรของบริษัทฯ
  • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย

25-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล