• ทำเงินเดือน คิดโอที
  • ตรวจเช็ควันทำงานพนักงานที่โรงงาน
  • ปริญญาตรี สาขาการจัดการบุคคล

26-May-17

 

Applied
  • Multi-functions of HR in manufacturing or semicond
  • Excellent teamwork, communication, service mind.
  • MS Office especially MS Excel and PowerPoint

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • อบรมพนักงานตามหน่วยงาน ดูแลสวัสดิการ
  • ใช้โปรแกรมMS Office เป็น
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

23-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล