• ดูแลงานฝ่ายบุคคลทั้งหมดของบริษัท
  • เพศ หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์งานด้านฝ่ายบุคคล

22-May-17

 

Applied
  • บริหารทรัพยากรมนุษย์ และ จัดอบรม
  • รัฐศาสตร์หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม
  • เพศหญิง-ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษา ปริญญาตรี

20-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล