• สรรหาบุคลากรให้ได้ตามเป้าที่กำหนด
  • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
  • รับผิดชอบงานเอกสารทั้งหมด ที่เกี่ยวกับงานสรรหา

26-Apr-17

 

Applied
  • บริหารทรัพยากรมนุษย์ และ จัดอบรม
  • รัฐศาสตร์หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรม
  • เพศหญิง-ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษา ปริญญาตรี

24-Apr-17

 

Applied
  • สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถการในใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • รับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล