Manager / ผู้จัดการ

BrotherJ Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นตามเป้าหมาย
 • บริหารบุคคลรวมถึงการสรรหาบุคคล
 • ฝึกอบรมพนักงาน

20 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Recruitment Specialist

en world Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • At least 5 years experience,end-to-end recruitment
 • Experiences in large size manufacturing
 • Fluent English communication

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SENIOR HR MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor’s degree or Master’s degree in HR
 • Aged 40-50 years old
 • At least 10 years of experience in an HR

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HRBP MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male or female,aged 35-42 years old
 • Bachelor's degree in Human Resources or related
 • At least 5 years human resources experience

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดำเนินการด้านสรรหาว่าจ้างพนักงาน
 • ดำเนินการด้านการฝึกอบรมภายใน ภายนอก
 • ดำเนินการด้านงานสวัสดิการต่างๆ แรงงานสัมพันธ์

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality, Male/Female 25-32 years
 • Bachelor's degree in any related field
 • At least 3 years experience in Related field

23-May-17

 

Applied

HR Manager

Lixil (Thailand) Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Degree or higher in HR Management
 • Experience in all recruitment
 • Proficiency in English and computer literacy

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Manager- ( MNC Manufacturing)(110-150 K)

Probiz Solutions Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor or higher degree in Human Resource
 • Good knowledge in labor protection law
 • Good command of English.

22-May-17

THB35k - 90k /เดือน

Applied
 • งานฝ่ายบุคคล จัดฝึกอบรบ พัฒนาความสามารถของพนักงาน
 • วางระบบการสรรหา และจัดวางตำแหน่งงาน
 • วางแผนและจัดฝึกอบรมตามแผนประจำปี

22-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ด้านตำแหน่งผู้จัดการแผนก 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันสูง

19-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล