• เพศชาย/หญิง
  • มีความรู้เรื่องประกันสังคม
  • รักในงานที่ได้รับมอบหมาย รักองค์กร

27-May-17

 

Applied
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
  • จัดทำข้อมุลพนักงาน ตรวจสอบการมาทำงานของพนักงาน
  • จัดทำเงินเดือนพนักงาน จัดทำแบบประเมินผลงานพนักงาน

23-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล