• ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • วางแผนอัตรากำลังคนประจำปี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการสรรหา

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารทรัพยากร
 • มีประสบการณ์งานบุคคลไม่ต่ำกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียนได้ดี

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Human Resources Management
 • 7 years’ experience in HR&Administration
 • knowledge of Labor Laws and personal income tax

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 – 45 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์
 • ประสบการณ์ด้าน HRM ไม่น้อยกว่า 3 ปี

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai or Foreign nationality , Male / female
 • English language is a MUST
 • 2- 3 years min experience in 4 star hotel

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

21-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Human Resource
 • 3-5 years of experience in human resource
 • Background in Jewelry manufacturing

20-Feb-17

 

Applied

HR Officer

C1K CO., LTD.

เชียงใหม่

 • ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่
 • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน
 • จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม

19-Feb-17

 

Applied
 • สรรหาพนักงานใหม่
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่แม่สอดได้

19-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล