HR MANAGER

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • Managing recruitment systems and processes
  • Overseeing manpower planning, recruitment
  • Monitoring salary structure and benefits

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Officer / พนักงานฝ่ายบุคคล

IQ Moderntrade Co.,Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

  • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
  • ปวส.หรือปริญญาตรีด้านการบริการทรัพยากรมนุษย์
  • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปีขึ้นไป

22-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล