• กำหนดและจัดเตรียมแผนงาน
 • สร้างเสริมทักษะพนักงานโดยการฝึกอบรม
 • กำหนด balance scorecard และดัชนีชี้วัดผลงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Multi-functions of HR in manufacturing or semicond
 • Excellent teamwork, communication, service mind.
 • MS Office especially MS Excel and PowerPoint

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาบริหารงานบุคคล
 • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ เป็น Role Model
 • มีความรู้ในงานด้าน HRM, HRD, แรงงานสัมพันธ์

24-Jan-17

 

Applied
 • Female, age between 35 years old up
 • 7-10 years experience in HR function
 • Have knowledge in Recruitment, Training, ISO

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command in English (Mandarin as Advantage)
 • Experience in HR principles is necessary
 • Work in fast paced environment and result oriented

23-Jan-17

 

Applied
 • At least 10 years of experience
 • Have experiences in Manufacturing fields.
 • Ability to maintain strict confidentiality in all

20-Jan-17

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Safety glasses (ANSI Z87 compliant) required
 • Able to rely on extensive experience
 • 5 plus years of professional experience

20-Jan-17

 

Applied

GA Staff

JAC AYUTTHAYA

อยุธยา

 • Consumable and equipment supply & control service
 • Handles HR roles. Coordinate with people in nay le
 • Improve environment in working area to contribute

20-Jan-17

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Human Resource
 • 3-5 years’ experience in HR generalist
 • Thai Nationality, Age not over 30 years old

19-Jan-17

 

Applied
 • สรรหาและจัดจ้างพนักงาน
 • จัดทำและบันทึกประวัติพนักงาน
 • ตรวจสอบและบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงาน

18-Jan-17

 

Applied
 • Identify labor pools, sources for recruit process
 • Conducts preliminary interview process
 • Maintains rules and regulations of Company

10-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล